Keuring en inspectie

Bij aankoop, verkoop of verbouwing

Houtworm, huisboktor, zwam, houtrot en vocht richten jaarlijks enorme schade aan in huizen, boerderijen, molens, kerken, monumenten, interieurs en antieke voorwerpen.

Keuring en inspectie

Voorkomt aantasting door houtinsecten, zwam en vocht

Instandhouding van (monumentaal) onroerend goed

Een gedegen onderzoek naar houtaantasting moet tijdens een restauratieproject in een zo vroeg mogelijk stadium worden uitgevoerd. De onderzoeksresultaten en aanbevelingen vormen belangrijke ingrediënten voor het maken van het restauratieplan.

Onderzoek naar houtaantasting

Inspectieabonnementen

Periodiek objecten inspecteren

Het is belangrijk om het hout- en muurwerk van een (monumentaal) object periodiek deskundig te laten inspecteren. Tijdige signalering van aantastingen en gebreken voorkomt grote vervolgschade en geeft zekerheid dat uw bezit in goede conditie blijft.

Inspectieabonnementen

Behoud van onroerend goed

Gespecialiseerde diensten aan ter voorkoming van aantasting door houtinsecten, zwam en vocht. Onderzoek houtaantasting

Aan-, en verkoopkeuringen

Aantasting door houtworm, bonte knaagkever, huisboktor of zwam en vocht vraagt om een kundige blik. Keuringen en Inspecties

Inspectieabonnementen

Tijdige signalering van aantastingen en gebreken voorkomt vervolgschade en biedt zekerheid. Inspectieabonnementen

 • Aan en verkoopkeuringen
 • Planmatig onderzoek
 • Periodieke inspecties van (monumentale) gebouwen of woningen
 • Advisering en plan van aanpak
 • Cursussen voor belanghebbende of geïnteresseerde
 • Voorlichtingsbijeenkomsten
 • Overheidsinstellingen
 • Woningbouwverenigingen
 • Adviesbureaus
 • Geloofsinstellingen
 • Particulieren
 • Makelaars
 • VVE’s
 • Architecten
 • Aannemingsbedrijven
 • Projectontwikkelaars
 • Aantastingen van houtaantastende insecten, zwammen en schimmels.
 • Vochtproblemen in gebouwen (optrekkend vocht, doorslaand vocht, koudebruggen e.d.)
 • Bouwkundige gebreken in kapconstructies als gevolg van houtaantasters
 • Verbindingen van diverse spantonderdelen in kapconstructies
 • Meer dan 50 jaar ervaring
 • Monitoring van monumenten volgens richtlijnen RCE
 • Gedegen onderzoeken
 • Uitgebreide rapportage
 • Goede advisering
 • Onafhankelijk
 • Deskundige technisch adviseurs
 • Goede back-up door Van Lierop als uitvoerend bedrijf